فاضل١/٧

:: فاضل١/٧


بى لشکریم،حوصله ى شرح قصه نیست

فرمانبریم،حوصله شرح قصه نیست 

با پرچم سفید به میدان مى رویم

ماکم تریم،حوصله شرح قصه نیست

فریاد مى زند ببینیدو بشنوید

کوروکریم،حوصله شرح قصه نیست

تکرار نقشه کهنه ى خود در لباس نو

بازیگریم حوصله شرح قصه نیست!

#فاضل_نظری 

منبع : بی اندازگیفاضل١/٧
برچسب ها :

اثر انگشت١/٢

:: اثر انگشت١/٢
این قمار عاقبتش جانِ مرا می‌بازد
با تو سرشاخ شدن دستِ قدَر می‌خواهد
زنده‌ام،هر چه زدی تیغه به شریان نرسید
اى که دائم هوس سوختن مادارى
خیز بردار ببین هم‌خطری هم داری
زخم از این تیر و تبر تا که بخواهی خوردم


عشق من،اره‌ی تَن‌تیزتری هم داری؟
تند و کُندی،همه‌ی مساله این است،فقط
خنجرت کُند و عجولی که رگی باز کنی
مثل پایان غم‌انگیزترین کرمِ جهان
سعی داری که پس از مرگِ خود آغاز کنی

منبع : بی اندازگیاثر انگشت١/٢
برچسب ها :